Posted inHeath

લોહી પાતળું કરવા અને બ્લોક નસો ખોલવા દરરોજ સવારે આ એક વસ્તુને શેકીને ખાઈ લો જાડું અને ગંઠાઈ ગયેલું લોહી પાતળું થઇ બ્લોક નસો ખોલી દેશે

આપણા શરીરમાં લોહીનું ખૂબ જ મહત્વનું યોગદાન છે. લોહી હોવું પૂરતું નથી, પરંતુ આ માટે યોગ્ય સ્થિતિમાં લોહી હોવું વધુ જરૂરી છે. જો શરીરમાં હાજર લોહી યોગ્ય સ્થિતિમાં ન હોય તો તેનાથી અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ ઉદભવે છે. ક્યારેક આપણા શરીરમાં લોહી ખૂબ જાડું થઈ જાય છે. આ જાડા લોહીને પછી વિવિધ રીતે પાતળું કરવું પડે […]